oferta

Usługi księgowe Gdynia

Oferta skierowana jest zarówna dla firm prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych oraz spółek prawa handlowego.

Księgi handlowe

 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie planu kont zgodnie z Ustawą o rachunkowości
 • formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • weryfikowanie stanów aktywów i pasywów w księgach rachunkowych
 • księgowanie wyciągów bankowych
 • monitorowanie i uzgadnianie należności oraz zobowiązań
 • sporządzanie potwierdzeń sald
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, JPK
 • wysyłka elektroniczna deklaracji VAT, JPK
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald na życzenie Klienta
 • sporządzanie sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie z działalności, uzgadnianie sald i obrotów
 • sporządzanie deklaracji CIT-8 (zeznanie roczne ) wysyłka elektroniczna
 • sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych do GUS i NBP
 • sporządzanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej
 • reprezentowanie i Klienta przed organami kontroli skarbowej
 • bieżące monitorowanie i informowanie o zmianach w przepisach podatkowych

Księga przychodów i rozchodów

 • sprawdzanie rachunków i faktur pod względem poprawności
 • prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych w KPiR
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • naliczanie i ewidencjonowanie amortyzacji środków trwałych i WNiP
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie wydruków księgi podatkowej i rejestrów VAT
 • sporządzenie deklaracji podatkowych VAT-7, JPK
 • wysyłka elektroniczna deklaracji podatkowych VAT-7, JPK
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import, eksport
 • przekazywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych
 • sporządzanie dokumentacji ZUS dotyczącą przedsiębiorcy
 • wysyłka elektroniczna dokumentów do ZUS
 • przypominanie o terminach płatności składek do ZUS
 • sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L z działalności gospodarczej
 • sporządzanie pozostałych deklaracji rocznych PIT na życzenie klienta
 • bieżące monitorowanie i informowanie o zmianach w przepisach podatkowych
 • reprezentowanie Klienta przed organami kontroli skarbowej

Ryczałt ewidencjonowany

 • sprawdzanie rachunków i faktur pod względem poprawności
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import, eksport
 • sporządzenie deklaracji podatkowych VAT-7, JPK
 • wysyłka elektroniczna deklaracji podatkowych VAT-7, JPK
 • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej do ZUS dotyczącej przedsiębiorcy
 • wysyłka elektroniczna deklaracji do ZUS
 • przypominanie o terminach płatności składek do ZUS
 • ustalanie wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku VAT
 • przekazywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych
 • sporządzanie PIT 28 ( rozliczenia roczne ryczałt)
 • sporządzanie pozostałych deklaracji rocznych PIT na życzenie klienta
 • bieżące monitorowanie i informowanie o zmianach w przepisach podatkowych
 • reprezentowanie Klienta przed organami kontroli skarbowej

Adres

 ul. Stryjska 24
pokój nr 14
81-506 Gdynia Redłowo
(Wejście od ul. Halickiej)

Godziny pracy

Poniedziałek-Czwartek
godziny 9.30 – 15.30

Kontakt

tel: 501 037 929
biuro@mgfinanse.pl