oferta

Usługi kadrowe Gdynia

Nasze biuro rachunkowe prowadzi kompleksową obsługę kadrowo-płacową. W pełni przejmujemy na siebie obowiązki związane z zatrudnianiem i rozliczaniem Państwa pracowników. Usługi kadrowe prowadzone są terminowo i rzetelnie, a akta osobowe Państwa pracowników są bezpiecznie przechowywane w naszej siedzibie.

Kadry

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących stosunku pracy (umowa o pracę, aneks do umowy o pracę, wypowiedzenia, zmiana warunków zatrudnienia, świadectwo pracy)
 • Prowadzenie ewidencji badań lekarskich oraz kontrola ich aktualności
 • Prowadzenie ewidencji szkoleń BHP oraz kontrola ich aktualności
 • Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników/zleceniobiorców o zatrudnieniu
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa zlecenia ryczałt)
 • Zgłaszanie/ wyrejestrowywani osób zatrudnionych i ich rodzin do ZUS
 • Sporządzenie PIT-11dla pracowników i wysyłka elektroniczna PIT-11 do US
 • Sporządzenie PIT-11 dla zleceniobiorców i wysyłka elektroniczna PIT-11 do US

Płace

 • Wyliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowy o dzieło, umowa zlecenia ryczałt)
 • Obliczanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy PIT-4, PIT-8AR
 • Wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA
 • Wysyłka elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • Sporządzenie deklaracji podatkowych PIT8AR, PIT-4R, PIT-11
 • Wysyłka elektroniczna deklaracji podatkowych PIT-8AR, PIT-4, PIT-11
 • Korekta deklaracji ZUS
 • Przekazywanie informacji o zobowiązaniach publicznoprawnych do ZUS i Urzędu Skarbowego

Adres

 ul. Stryjska 24
pokój nr 14
81-506 Gdynia Redłowo
(Wejście od ul. Halickiej)

Godziny pracy

Poniedziałek-Czwartek
godziny 9.30 – 15.30

Kontakt

tel: 501 037 929
biuro@mgfinanse.pl