Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja to proces systematycznego rozłożenia kosztu trwałych środków trwałych na okres ich użytkowania. W księgowości i finansach oznacza to przeniesienie wartości środka trwałego na koszty w celu pokrycia jego zużycia lub utraty wartości w wyniku upływu czasu, zużycia, przestarzałości technicznej lub innych czynników.

  1. Amortyzacja liniowa – wartość środka trwałego jest rozkładana równomiernie na cały okres użytkowania.
  2. Amortyzacja degresywna – wartość środka trwałego jest rozkładana nierównomiernie, z większymi kwotami na początku okresu użytkowania.
  3. Amortyzacja jednorazowa – wartość środka trwałego jest rozliczana w całości w momencie jego przyjęcia do użytkowania.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są różne metody amortyzacji?
  2. Jak obliczyć amortyzację liniową?
  3. Czy można zmienić metodę amortyzacji w trakcie użytkowania środka trwałego?
  4. Jakie są konsekwencje podatkowe amortyzacji?
  5. Jak amortyzacja wpływa na bilans przedsiębiorstwa?