Co to znaczy WB w kontekście księgowości?

WB to skrót od Wartość Bilansowa, który odnosi się do wartości aktywów lub zobowiązań przedsiębiorstwa, jak są przedstawione w bilansie. Wartość bilansowa jest istotna dla analizy finansowej, zarządzania przedsiębiorstwem oraz dla inwestorów. Można wyróżnić kilka rodzajów wartości bilansowej:

  1. Wartość początkowa – wartość aktywów lub zobowiązań na początku roku obrotowego.
  2. Wartość bieżąca – wartość aktywów lub zobowiązań w trakcie roku obrotowego, uwzględniająca zmiany wynikające z transakcji, amortyzacji, rewaloryzacji itp.
  3. Wartość końcowa – wartość aktywów lub zobowiązań na koniec roku obrotowego, która stanowi podstawę do sporządzenia bilansu na koniec roku.

Pytania od użytkowników:

  1. Jak obliczyć wartość bilansową aktywów?
  2. W jaki sposób wartość bilansowa wpływa na analizę finansową przedsiębiorstwa?
  3. Czy wartość bilansowa może być ujemna?
  4. Jakie są różnice między wartością początkową, bieżącą i końcową?
  5. W jaki sposób wartość bilansowa jest prezentowana w bilansie?