Co to jest PIT-36?

PIT-36 to druk deklaracji podatkowej, który jest przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych (według skali podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego). Wypełnienie tego formularza jest obowiązkowe dla przedsiębiorców, którzy chcą rozliczyć się z fiskusem za dany rok podatkowy.

  1. PIT-36 pozwala na uwzględnienie dochodów z różnych źródeł, takich jak sprzedaż towarów, świadczenie usług, wynajem nieruchomości czy prawa autorskie.
  2. W deklaracji PIT-36 można odliczyć od dochodu koszty uzyskania przychodów, takie jak zakup materiałów, wynajem lokalu czy opłaty za prąd.
  3. Formularz pozwala również na uwzględnienie ulg podatkowych, takich jak ulga na dzieci, ulga na internet czy ulga na rehabilitację.
  4. PIT-36 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który jest składana deklaracja.
  5. W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność na terytorium więcej niż jednego urzędu skarbowego, musi złożyć deklarację PIT-36 w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie dochody należy wykazać w formularzu PIT-36?
  2. Jakie koszty można odliczyć od dochodu w PIT-36?
  3. Jakie ulgi podatkowe można uwzględnić w deklaracji PIT-36?
  4. Jaki jest termin składania formularza PIT-36?
  5. W jakim urzędzie należy złożyć deklarację PIT-36?