MG Finanse - Biuro Rachunkowe w Gdyni

Biuro Rachunkowe MG finanse (Gdynia Redłowo) oferuje kompleksową obsługę księgową, kadrowo-płacową oraz wsparcie biznesowe w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich firm. Indywidualne podejście, osobiste zaangażowanie, rzetelność oraz dyspozycyjność to nasze atuty. Zapewniamy pełną poufność i bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów. Pracujemy na licencjonowanym oprogramowaniu firmy InsERT SA.

biuro rachunkowe - oferta

Usługi księgowe - Księgowa Gdynia

Usługi
księgowe

Usługi kadrowe - Księgowa Gdynia

Usługi
kadrowe

Wsparcie biznesu - Księgowa Gdynia

Wsparcie
biznesu

oferta

Usługi księgowe

Oferta skierowana jest zarówna dla firm prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych oraz spółek prawa handlowego.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • Opracowanie indywidualnego planu kont i polityki rachunkowości
 • Formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych,
 • Dekretacja dokumentów księgowych,
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia, dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie CIT, VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, JPK
 • Rozliczanie operacji bankowych
 • Uzgadnianie sald należności oraz zobowiązań,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Pokonywanie rozliczeń podatku VAT i podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku VAT, JPK i podatku dochodowym
 • Sporządzenie dowodów wewnętrznych
 • Sporządzanie deklaracji do ZUS
 • Sporządzenie rozliczenia rocznego przedsiębiorcy
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Dokonywanie rozliczeń podatku VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku VAT, JPK i podatku dochodowym
 • Sporządzanie rozliczenia rocznego
 • Sporządzanie deklaracji do ZUS

oferta

Usługi kadrowe

Nasze biuro rachunkowe prowadzi kompleksową obsługę kadrowo-płacową. W pełni przejmujemy na siebie obowiązki związane z zatrudnianiem i rozliczaniem Państwa pracowników. Usługi kadrowe prowadzone są terminowo i rzetelnie, a akta osobowe Państwa pracowników są bezpiecznie przechowywane w naszej siedzibie.

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących stosunku pracy (umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy)
 • Prowadzenie ewidencji badań lekarskich oraz kontrola ich aktualności
 • Prowadzenie ewidencji szkoleń BHP oraz kontrola ich aktualności
 • Prowadzenie ewidencji urlopów
 • Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych
 • Zgłaszanie/ wyrejestrowywani osób zatrudnionych i ich rodzin do ZUS
 • Wyliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie oraz umowy o dzieło)
 • Obliczanie comiesięcznych składek na podatek dochodowy
 • Wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • Przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-11

oferta

Wsparcie biznesu

Prowadząc własny biznes wiemy jak ważna jest pomoc i wsparcie przy prowadzonej działalności. Dlatego też proponujemy Państwu pełen zakres usług doradczych.

 • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • Pomoc o wyborze formy opodatkowania
 • Pomoc przy zakładaniu spółki zoo
 • Weryfikacja i ocena stanu ksiąg
 • Dokonanie zaległych księgowań lub korekty nieprawidłowo dokonanych księgowań
 • Sporządzenie brakujących ewidencji lub korekty ewidencji nieprawidłowych
 • Sporządzenie korekt błędnych deklaracji oraz wymaganych pism wyjaśniających
 • Inne niezbędne czynności, ustalone indywidualnie z klientem
 • Konsultacje księgowe i kadrowe
 • Wypełnianie wniosków kredytowych
 • Przypominanie o terminach płatności podatków
 • Odbiór dokumentów od Klienta

CENNIK

Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta  i uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, ilości dokumentów, struktury zatrudnienia oraz zakresu prac dodatkowych. Najczęściej cena jest stałym miesięcznym ryczałtem, obejmującym pełen zakres usług. W celu uzgodnienia ceny obsługi księgowej  zapraszamy do kontaktu z biurem  telefonicznie lub mailowo. 

księgi rachunkowe

od 500zł

miesięcznie

 • Księgi handlowe
 • Rejestry VAT
 • Ewidencje ŚT, wyposażenia
 • Deklaracje VAT, JPK
 • Sprawozdania GUS

KPir

od 200zł

miesięcznie

 • Księga przychodów i rozchodów
 • Rejestry VAT
 • Ewidencje ŚT, wyposażenia
 • Deklaracje VAT, JPK
 • rozliczenie roczne właściciela

kadry
i płace

od 30zł/os.

miesięcznie

 • Umowa cywilnoprawna
 • Zgłoszenie do ZUS
 • Rozliczenie umowy
 • Sporządzenie PIT-11

Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Podane wartości należy traktować jako orientacyjne. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy

o firmie

✔ Mamy doświadczenie w prowadzeniu księgowości jednoosobowych działalności gospodarczych oraz małych i średnich firm.
✔ W celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi naszych klientów bierzemy udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, popartych stosownymi certyfikatami.
✔ Działalność biura jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z wymaganymi przepisami.
✔ Zapewniamy pełną poufność i bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.
✔ Pracujemy na licencjonowanym oprogramowaniu firmy InsERT SA.
✔ Współpracujemy z zaprzyjaźnioną kancelarią adwokacką
 
Księgowa Gdynia Monika Górna

Monika Górna

Certyfikat Głównego Księgowego
wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Biuro Rachunkowe Gdynia
MG FINANSE
tel: 501 037 929

KONTAKT Gdynia

Adres

 ul. Stryjska 24
pokój nr 201, II piętro
81-506 Gdynia Redłowo
(Wejście od ul. Halickiej)

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek
godziny 9.30 – 15.30

Kontakt

tel: 501 037 929
biuro@mgfinanse.pl