Kontrola skarbowa a podatkowa

Zgodnie z obecnymi zapisami  podatnicy mogą być poddani kontroli podatkowej i celno-skarbowej (1 marca 2017 weszła w życie ustawa wprowadzająca postępowanie celno-skarbowe, zastępujące wcześniej przeprowadzane postępowanie skarbowe). Postępowanie podatkowe i celno-skarbowe przeprowadzone są przez odrębne organy i podlegają różnym procedurom.

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa sprawdza, czy podatnik wywiązuje się z obowiązków, które wynikają z przepisów prawa podatkowego. Sprawdzana jest np. poprawność rozliczeń czy terminowość składania deklaracji. Postępowanie opiera się na przepisach ustawy Ordynacji podatkowej, a wszczyna je naczelnik urzędu skarbowego, pod który podlega podatnik.

Co do zasady podatnik powinien zostać poinformowany o zamiarze wszczęcia kontroli. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest kontrola bez uprzedniego zawiadomienia. Postępowanie kontrolne może trwać maksymalnie miesiąc (od dnia jego wszczęcia). Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie podatnika, w miejscu przechowywania dokumentacji i w miejscach związanych są z prowadzoną działalnością.

Po zakończeniu postępowania organ kontrolujący wydaje protokół z ewentualnymi zastrzeżeniami. Podatnik może złożyć deklarację korygującą, przysługuje mu również prawo do odwołania się od decyzji podatkowej.

Kontrola celno-skarbowa

Kontrolę celno-skarbową wszczyna naczelnik dowolnego urzędu celno-skarbowego. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz odpowiednich przepisów Ordynacji podatkowej. Głównym celem tego rodzaju kontroli jest zwalczanie wyłudzeń VAT i oszustw podatkowych.

Kontrola celno-skarbowa nie musi być poprzedzona zawiadomieniem podatnika. Przeprowadzana jest na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Zgodnie z przepisami postępowanie kontrolne powinno zostać zakończone nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Czynności kontrolne mogą być wykonywane w urzędzie celno-skarbowym, siedzibie kontrolowanego, w miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych, a także w każdym innym miejscu, które związane jest z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością.

Po zakończeniu postępowania podatnik dostaje wynik kontroli. W razie wykrycia nieprawidłowości, jeśli kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami, może złożyć deklarację korygującą. Nie ma możliwości złożenia odwołania od wyników kontroli.

 

najczęściej szukane zagadnienia

 • działalność gospodarcza vat czy ryczałt
 • jak rozliczyć ryczałt miesięczny
 • jednoosobowa działalność gospodarcza ryczałt
 • jpk ryczałt
 • obliczanie podatku dochodowego ryczałt
 • opodatkowanie w formie ryczałtu
 • rozliczenie roczne ryczałt
 • ryczałt ewidencjonowany a vat
 • ryczałt ewidencjonowany ustawa
 • vat a ryczałt
 • własna działalność gospodarcza ryczałt
 • zaliczka na podatek ryczałt

Adres

 ul. Stryjska 24
pokój nr 14
81-506 Gdynia Redłowo
(Wejście od ul. Halickiej)

Godziny pracy

Poniedziałek-Czwartek
godziny 9.30 – 15.30

Kontakt

tel: 501 037 929
biuro@mgfinanse.pl